Historia hospicjum

W 1993 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu powołała do życia Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło”. Impulsem do tego stały się rozpowszechniające się na terenie całego kraju w latach 80’tych tendencje do objęcia wysoce wyspecjalizowaną i instytucjonalną opieką osoby u kresu życia.

Opieka hospicyjna inicjatywą pielęgniarki

Dążenie do rozwoju opieki paliatywnej w polskiej rzeczywistości przeniesione zostały na nasz grunt z Wielkiej Brytanii. Za inicjatorkę i autorkę koncepcji ruchu hospicyjnego badacze zagadnienia jednogłośnie określają Cicely Saunders – angielską lekarkę, która w 1967 roku założyła w Londynie „Hospicjum Św. Krzysztofa”, pierwszą placówkę tego typu. O potrzebie jej powstania przekonała się w trakcie swojej wieloletniej pracy pielęgniarskiej, a następnie lekarskiej. Inspiracją do podjęcia takiej decyzji było dla Saunders zetknięcie z doświadczeniem osamotnienia i lęku przed śmiercią jednego z jej podopiecznych, nieuleczalnie chorego na nowotwór Polaka – Dawida Taśmy. Na skutek podejmowanych z nim rozmów pojawiła się myśl, że konieczne jest miejsce, w którym chorzy u kresu swych dni zajdą miejsce odpoczynku, miejsce w którym wolni od bólu i innych uciążliwych dolegliwości będą mogli spędzić swoje ostatnie chwile. Zasady wypracowane przez Cicely Saunders stały się z czasem podstawą do rozwoju tego typu opieki na całym świecie, także w Polsce.

cecily-sanders (2)
Cicely Sauders (źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63049692

Rozwój hospicjum domowego

Początkowo Hospicjum „Światło” mieściło się w zaadaptowanym budynku przedszkola przy ul. Rejtana 6. Pierwsze pielęgniarki weszły do domów chorych na początku września 1993 roku, rozpoczynając tym samym sprawowanie hospicyjnej opieki domowej.

W tym samym czasie w ówczesnym województwie toruńskim zaczęły tworzyć się grupy pielęgniarek i lekarzy, którzy pragnęli świadczyć opiekę paliatywno-hospicyjną w domu chorego. Zapoczątkowało to rozwój opieki domowej w Toruniu, a następnie powstawanie filii opieki domowej w okolicznych powiatach. Pierwsza filia powstała w 1995 roku w Nowym Mieście Lubawskim, kolejna w tym samym roku w Brodnicy. Następnie w 1996 roku w Golubiu-Dobrzyniu i w Wąbrzeźnie, a w 1997 roku filia w Chełmnie. Ostatnia filia powstała w 2001 roku w Kowalewie Pomorskim.

Do dnia dzisiejszego we wszystkich tych miastach i powiatach działa hospicjum domowe.

brodnica-200x241

Brodnica

chełmno-200x241

Chełmno

golub-dobrzyń-200x241

Golub-Dobrzyń

toruń-200x241

Toruń

wąbrzeźno-200x241

Wąbrzeźno

Rozwój hospicjum stacjonarnego

Bazę hospicjum stacjonarnego, tj. 7-łóżkowy oddział otwarto na początku stycznia 1994 roku w zaadaptowanym budynku przedszkola przy ul. Rejtana 6, co z działającym już hospicjum domowym zapoczątkowało pełnoprofilową opiekę paliatywno-hospicyjną.

W 1998 roku, na mocy umowy użyczenia Urząd Miasta Toruń przekazał na działalność hospicjum, celem zaadaptowania do potrzeb oddziału stacjonarnego zabytkowy, XVIII-wieczny Biały Dwór, tzw. Prezydentówkę. Przeprowadzka do nowego obiektu odbyła się rok później, krótko przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym okresie oddział stacjonarny powiększył się o 5 łóżek.

Kolejna przeprowadzka miała miejsce w 2011 roku. Powstający pierwotnie dla hospicjum nowoczesny budynek przy ul. Grunwaldzkiej ostatecznie trafił do rąk prywatnych, a pacjenci hospicjum stacjonarnego trafili do skromnego pawilonu. Wszystko to jednak było namiastką wobec standardów opieki paliatywnej obowiązującym na świecie i coraz częściej w całej Polsce.

Od roku 2014 ówczesny dyrektor Hospicjum Tomasz Krzysztyniak rozpoczął starania, żeby dla pacjentów toruńskiego hospicjum powstał budynek na miarę XXI w. Efektem tego działania była podjęta w sierpniu 2017 roku przez delegatów na XXXIII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu „Podniesienie jakości opieki paliatywnej w mieście Toruniu poprzez budowę budynku Hospicjum” finansowanego w ramach zróżnicowanych źródeł finansowania w tym m. in. RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Delegaci na XXXIII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, którzy podjęli tę ważną Uchwałę.

Ważniejsze wydarzenia

1999

 • W 1999 roku Hospicjum obrało za patrona swojej działalności Ojca Świętego Jana Pawła II. Od tego momentu (do 2021 roku) pełna nazwa zakładu brzmiała Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” w Toruniu. Okazją do tego było jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym mieście czyli wizyta Ojca Świętego Jan Paweł II, która miała miejsce w dniu 7 czerwca 1999 roku. Tablica z pełną nazwą placówki poświęcona została przez Ojca Świętego podczas spotkania z toruńczykami w trakcie jego siódmej pielgrzymki do Ojczyzny. (relacja z wizyty)
 • W wyniku przyłączenia Nowego Miasta Lubawskiego do województwa warmińsko-mazurskiego tamtejsza filia hospicjum domowego wyodrębniła się ze struktur Hospicjum „Światło”, a następnie przekształciła w odrębny zakład opieki zdrowotnej.

2008

Sierpień

2010

Grudzień

2014

Październik

  • W Ratuszu Staromiejskim 10 października 2014 r. zostały wręczone nagrody w XV Konkursie Prezydenta Miasta Torunia „Toruń Ogrodem”. W kategorii tereny zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej, o powierzchni pow. 50 m² II nagroda przypadła naszemu hospicjum. Fotorelacja Małgorzaty Litwin

Październik

 • W Ratuszu Staromiejskim 10 października 2014 r. zostały wręczone nagrody w XV Konkursie Prezydenta Miasta Torunia „Toruń Ogrodem”. W kategorii tereny zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej, o powierzchni pow. 50 m² II nagroda przypadła naszemu hospicjum. Fotorelacja Małgorzaty Litwin
 • Toruń jest ogrodem
 •  (www.torun.pl)

Ważniejsze wydarzenia

W 1997 roku ówczesna dyrekcja Hospicjum zaczęła zabiegać o nowy obiekt dla oddziału stacjonarnego, gdyż dotychczasowy przestał spełniać swoje funkcje.

W 1999 roku Hospicjum obrało za patrona swojej działalności Ojca Świętego Jana Pawła II. Od tego momentu (do 2021 roku) pełna nazwa zakładu brzmiała Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” w Toruniu.

Długoletnią dyrektor hospicjum była jego założycielka, Janina Mirończuk, która sprawowała tę funkcję do 2010 roku, kiedy to zastąpił ją Tomasz Krzysztyniak.

W lutym 2011 roku, ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu Prezydentówki łóżka oddziału stacjonarnego przeniesione zostały do mieszczącego się na tym samym terenie, parterowego budynku, wybudowanego w 2001 roku, w którym Hospicjum funkcjonowało do 2021 roku.

Od grudnia 2015 roku pełniącym obowiązki dyrektora został Jacek Kubiczak.

W sierpniu 2018 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu podjęła uchwałę o budowie nowej siedziby dla Hospicjum.

13 września 2018 roku, Urząd Marszałkowski o tym wydarzeniu pisał tak: >>>

W roku 2021 zamknięto Hospicjum „Światło” >>>

2015

Maj

 • Jubileuszowa XV Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2015; XIII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii; VI Wystawa Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Ratowniczego

Grudzień

 • Od grudnia 2015 roku pełniącym obowiązki dyrektora został Jacek Kubiczak.

2017

Maj

 • XVII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2015; XV Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii; VIII Wystawa Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Ratowniczego

2020

Lipiec

 • Podczas mszy świętej w kościele pw. Św. Mikołaja w Krakowie p.o. dyrektora Jacek Kubiczak odebrał Relikwię Hanny Chrzanowskiej, która 28 kwietnia 2018 r. w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach została ogłoszona błogosławioną. Relikwia znalazła swoje miejsce w kaplicy hospicyjnej. 

Wrzesień

 • Z dniem 01 września 2020 r. nastąpiło otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Toruniu. Hospicjum „Światło” w Toruniu wraz z Partnerem realizują Projekt: „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 4 828 111,75 , wartość dofinansowania 4 345,300,57 zł. (www.ckom.pl)

2021

Kwiecień

 • Po siedmiu latach od powstania pomysłu, a po czterech od XXXIII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, na którym podjęto Uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu „Podniesienie jakości opieki paliatywnej w mieście Toruniu poprzez budowę budynku Hospicjum” finansowanego w ramach zróżnicowanych źródeł finansowania w tym m. in. RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 odebraliśmy symboliczne klucze do nowego budynku hospicjum stacjonarnego.

 

podpis1

Hospicjum im. Jana Pawła II

29.04.2021
Ceremonia przekazania kluczy do nowej siedziby Hospicjum im. Jana Pawła II

2021_04_29_hospicjum_fot_szymon_zdzieblo_013 (3)

Nowy budynek dla hospicjum

29.04.2021
Toruńskie Hospicjum im. Jana Pawła II zyskało nowoczesną siedzibę.

kpim (2)

Budynek hospicjum przekazany w ręce użytkownika

30.04.2021
29 kwietnia w ręce użytkownika przekazany został nowy obiekt hospicjum

hospicjum-nasze-miasto (2)

Nowy budynek hospicjum w Toruniu już gotowy

30.04.2021
Właśnie oddano go do użytku. Zobacz zdjęcia!