Hospicjum Domowe

Hospicjum domowe niesie pomoc w opiece nad nieuleczalnie chorym pacjentem w jego własnym domu.

Pacjent w ramach tej opieki otrzymuje:

  • opiekę zdrowotną udzielaną przez lekarza i pielęgniarkę (pielęgniarza),
  • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) oraz leczenie zapobiegające cierpieniu i innym objawom somatycznym,
  • opiekę psychologicznej (którą oprócz pacjenta objęta jest również jego rodzina),
  • rehabilitację,
  • zapobieganie powikłaniom,
  • badania, ordynację leków, bezpłatne wypożyczenie sprzętu pomocniczego.

Opieka hospicjum domowego jest ciągła. Osoba objęta opieką hospicjum domowego ma w razie konieczności dostęp do świadczeń udzielanych przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zgodnie z przepisami wizyty domowe lekarza hospicjum odbywają się regularne i nie rzadziej, niż dwa razy w miesiącu. Wizyty pielęgniarskie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Psycholog i fizjoterapeuta odwiedzają chorego na zlecenie lekarza. Każda wizyta personelu odbywa się po uzgodnieniu – z pacjentem lub jego opiekunem – terminu.

Hospicjum domowe im. Jana Pawła II

Jest oddziałem zlokalizowanym w nowoczesnym dwukondygnacyjnym budynku oddanym do użytku w 2021 roku. Dysponuje ponad dwudziestoma łóżkami w klimatyzowanych salach jedno- i dwuosobowych. W budynku znajduje się także dział fizjoterapii, gabinet psychologa oraz izolatka. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin jest przestronna oranżeria oraz kaplica. Na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w lodówkę, kuchenkę elektryczną i mikrofalową oraz czajnik. Dla osób odwiedzających dostępny jest parking.

Hospicjum nie posiada własnej kuchni, a pacjenci otrzymują posiłki w formie cateringu pięć razy dziennie. Planowanie, nadzorowanie i stosowanie żywienia nadzoruje dietetyk odpowiedzialny za kontrolowanie jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania.

Członków zespołu hospicyjnego tworzą lekarze specjaliści, pielęgniarki i pielęgniarze w zdecydowanej większości specjaliści medycyny paliatywnej, psychologowie kliniczni i psychoonkolodzy, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni. Współpracują oni z rodziną roztaczają opiekę nad chorym w tym trudnym czasie. Odpowiadają na jego potrzeby wielopłaszczyznowo. Stacjonarny typ świadczeń przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, których rodziny ze względu na nasilone i trudne do opanowania w środowisku domowym objawy chorobowe wymagające specjalistycznej pomocy nie są w stanie zapewnić im należytej opieki w domu. Sprawowana opieka w szczególnych przypadkach jak np. w trakcie ustalania postępowania przeciwbólowego ma wymiar krótkotrwały, przede wszystkim jednak rozumiana jest jako towarzyszenie w ostatnich dniach życia.

Tryb kierowania i przyjęcia

Do hospicjum domowego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego, onkologa lub innego specjalisty) lub od lekarza przy wypisie ze szpitala.

Warunkiem bezwględnym do przyjęcia jest zakończenie leczenia przyczynowego oraz zgoda pacjenta.

Kontakt

Chory, bądź rodzina chorego zgłaszają potrzebę objęcia opieką domową w siedzibie Hospicjum w Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

Adres: