Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum stacjonarne jest placówką medyczną, gdzie sprawowana jest opieka całodobowa nad pacjentem nieuleczalnie chorym, który z racji stanu zdrowia
lub braku odpowiedniej opieki nie może dłużej przebywać w swoim domu.

Pacjent otrzymuje w nim:

  • opiekę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta,
  • leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych zapobieganie powikłaniom,
  • dostęp do wyrobów medycznych koniecznych do wykonania świadczenia,
  • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej.

Opieka hospicjum stacjonarnego jest ciągła lub tymczasowa. Ma też formę opieki wyręczającej – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć. Hospicjum oferuje również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta.

Hospicjum stacjonarne im. Jana Pawła II

Jest oddziałem zlokalizowanym w nowoczesnym dwukondygnacyjnym budynku oddanym do użytku w 2021 roku. Dysponuje ponad dwudziestoma łóżkami w klimatyzowanych salach jedno- i dwuosobowych. W budynku znajduje się także dział fizjoterapii, gabinet psychologa oraz izolatka. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin jest przestronna oranżeria oraz kaplica. Na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w lodówkę, kuchenkę elektryczną i mikrofalową oraz czajnik. Dla osób odwiedzających dostępny jest parking.

Hospicjum nie posiada własnej kuchni, a pacjenci otrzymują posiłki w formie cateringu pięć razy dziennie. Planowanie, nadzorowanie i stosowanie żywienia nadzoruje dietetyk odpowiedzialny za kontrolowanie jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania.

Członków zespołu hospicyjnego tworzą lekarze specjaliści, pielęgniarki i pielęgniarze w zdecydowanej większości specjaliści medycyny paliatywnej, psychologowie kliniczni i psychoonkolodzy, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni. Współpracują oni z rodziną roztaczają opiekę nad chorym w tym trudnym czasie. Odpowiadają na jego potrzeby wielopłaszczyznowo. Stacjonarny typ świadczeń przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, których rodziny ze względu na nasilone i trudne do opanowania w środowisku domowym objawy chorobowe wymagające specjalistycznej pomocy nie są w stanie zapewnić im należytej opieki w domu. Sprawowana opieka w szczególnych przypadkach jak np. w trakcie ustalania postępowania przeciwbólowego ma wymiar krótkotrwały, przede wszystkim jednak rozumiana jest jako towarzyszenie w ostatnich dniach życia.

Tryb kierowania i przyjęcia

Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego, onkologa lub innego specjalisty) lub od lekarza przy wypisie ze szpitala.

Warunkiem bezwględnym do przyjęcia jest zakończenie leczenia przyczynowego oraz zgoda pacjenta.

Przyjęcie pacjentów na oddział odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu, kwalifikacji dokonuje lekarz hospicjum.

Kontakt

Chory, bądź rodzina chorego zgłaszają potrzebę objęcia opieką stacjonarną w siedzibie Hospicjum w Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

Adres: